Ғылыми-зерттеу жұмысы

М.Сапарбаев атындағы ОҚГИ ғылыми – зерттеу жұмыстары

М.Сапарбаев атындағы ОҚГИ ғылыми- зерттеу жұмыстарындағы жетістіктердің бірі болып «Бастапқы әскери дайындық және ДШС» кафедрасының м.ғ.д., профессор А.А.Есалиевтің «Көкеніс гарнирлерінің сынамасын дайындау және салу тәсілі» атты (ҚРӘМ 19.05.2016 жылы № 31259) тіркелген инновациялық патентін және «Ақпараттық технология және дизаин» кафедрасының оқытушысы ф-м.ғ.к. А.В.Роговойдың «Автоматизированная система управления учебным процессом высшего учебного заведения» атты 14.04.2016 жылы №0678 тіркелген (ЭЕМ-ге арналған бағдарлама) авторлық құқықтық куәлігін жатқызуға болады
М.Сапарбаев атындағы ОҚГИ ғалымдары төмендегідей мемлекеттік гранттар немесе коммерциялық қаржыландыратын келісімдерге басқа да ғылыми-зерттеу жобаларына, ғылыми-зерттеу ұйымдарына орындаушылар ретінде қатысты:
1. ЖШС «Inter Tradibg Grup» тапсырысы бойынша «Развитие национальных подвижных игр в ЮКО». Жоба 2013 орындалған. Зерттеудің нәтижесінде дәлелдеме құжаттары бар.
2. «Құқықтану» кафедрасымен ОҚО сот актілерін орындау департаментінің тапсырысы бойынша «Образовательные услуги по проведению лекций для судебных исполнителей ГУ Департамента по исполнению судебных актов по ЮКО» атты жоба 2013 жылы орындалған 3. ЖШС «ТУРКЕСТАН ЖОЛСЕРВИС» тапсырысы бойынша «Проектирование и технико-экономическое обоснование завода по выпуску асфальтнобетонной смеси». Атты жоба 2016 жылы «Экономика және АТ» кафедрасымен орындалды.
4. Арыс қаласы әкімдігінің тапсырысы бойынша ОҚГИ оқытушылары: э.ғ.к., доцент Ж.Ш. Кыдырова, э.ғ.к. А.А. Шадиева, э.ғ.к. А.О. Демеубаеваның орындауымен «Системная диагностика малого города Арыс и выработка предложений по его дальнейшему развитию» атты жоба 2015 жылы орындалды. Нәтижесінде шағын қаланың жоба есебі жасалынды.
5. ЖШС «ЖанИс» тапсырысы бойынша п.ғ.к., Г.Ш.Жумагулованың басшылығымен 2015 жылы «Искусство ведения переговоров и психотехнологии эффективных продаж», атты семинар тренингтер өткізілді
6. Оңтүстік Қазақстан облысындағы «Үміт» көзі нашар көретін балалар мектеп интернатының директоры З.И. Мустафа мен «Педагогика» кафедрасы арасында «Возможности арт-терапии в работе с детьми с ограниченными возможностями» атты келісім шарт жасалған.
7. ҚР-ың Әділет органдары қызметкерлерінің, мемлекеттік және оның ұйымдарының біліктілігін орттыру бойынша қосымша білім беру бағдарламасы мен қызмет көрсету, яғни ҚР-ның жоғарғы сотының ықпалымен «Қазақстан Республикасының әділет органдары қызметкерлері мен мемлекеттік ұйымдарының біліктілігін арттыру институты» мекемесімен «Сот өндірісіндегі сот мәжілісі хатшысының ролі» атты тақырыбы бойынша келісім шарт жасалынды. Жоба 2016 жылы «Заң пәндері» кафедрасымен жасалынды.
8. ЖШС «База Менеджмент -2008» және «Экономика» кафедрасымен бірлесіп «Совершенствование управления развития строительной индустрии в южном регионе» атты ғылыми-зерттеу жұмыстары бойынша 2016 жылы келісім шарт жасалған.
9. «Направление деятельности внештатного педагога-психолога» атты № 6506 әскери бөлімнің полковнигі Ж.Кульбаев пен «Бастапқы әскери дайындық және ДШС» кафедрасының арасында келісім шарт жасалған.
• Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министірлігімен «2015 жылғы жоғары оқу орнының үздік оқытушысы» атағының иегерлері:
№ Оқытушы АТЖ Ғылыми атағы Кафедра, факультет Оқытатын пәндері Атақ алған жылы
Оқытушы АТЖ Ғылыми атағы Кафедра, факультет Оқытатын пәндері Атақ алған жылы
1 Есалиев Айдарбек Аскарбекович Д.м.н., профессор НВП иФКиС ФКиС 2016г.
2 Кыдырова Жамиля Шафкатовна К.э.н.,профессор Экономика Муниципалный менеджмент 2016г.
• М.Сапарбаев атындағы ОҚГИ ғылыми -зерттеу жұмыстары төмендегідей бағыттар бойынша жүргізіледі:
1. Оқытудың интербелсенді әдістерін қолдану арқылы тілдерді (қазақ, орыс, ағылшын тілдерін) меңгертудің инновациялық тәсілдері (мемлкеттік тіркеу № 0113РК00178, 01.03.2013г. № 236);
2. Оңтүстік Қазақстан облысындағы мүмкіндігі шектеулі «Көксәйек» мектеп интернаты балаларын қазіргі қоғамға бейімдеуге психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу (мемлекеттік тіркеу № 0113РК00177 от 15.02.2013г. № 1-6-236);
3. Қоршаған ортада қалыптасудағы мүгедек балалардың физикалық және психологиялық даму мәселелері (мемлекеттік тіркеу № 0116РК00069, 16.02.2016ж.). 4. Оңтүстік Қазақстан облысындағы «Үміт» көзі нашар көретін балалар мектеп интернатының қазіргі қоғамға бейімдеуге психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу (мемлекеттік тіркеу №0113РК00174, 01.03.2013ж.).
5. Математическое и компьютерное моделирование актуальных задач экономики, науки, техники и образовательных технологий (государственная регистрация №0113РК00175 от 15.02.2013г.).
6. ҚР заңдылық базасын қамтамасыз ету үрдісінде мемлекеттік-құқықтық қатынастар мәселелерін теория-методологиялық талдау (мемлекетті тіркеу № 0116РК00148, 02.03.2016ж.).
7. Оңтүстік Қазақстан экономикасының инновациялық дамуы жағдайында жергілікті басқару органдары және қаржы институттарының жүйесін реформалаудың теориялық және қолданбалы аспектілері (мемлекеттік тіркеу №0116РК00147, 02.03.2016ж.).