Студенттік жастар комитеті

Жастар ісі жөніндегі комитет басшысы Бәкіров Бағдат Райбекұлы

Студенттік жастардың қызығушылықтарын жан-жақты қолдауды ұйымдастыру, сонымен қоса, жастар саясаты саласында уәкілеттілікті жүзеге асыру мақсатында Жастар ісі жөніндегі комитет құрылған.

Негізгі мақсаттары:

  • Студенттің тұлғасын қалыптастыру, оның ішкі потенциалын дамыту, қоршаған ортаға деген мейірімділікке тәрбиелеу;
  • Студенттердің студенттік өзін-өзі басқару (студенттік жиналыстарға) жұмысына қатысуы, университеттегі студенттік өмір мәселелері бойынша бірлесіп шешім қабылдау;
  • Студенттік контингент арасынан көшбасшыларды анықтау;
  • Студенттердің көшбасшы топтарының басқарушылық қабілеттерін (менеджменттің дағдыларын) дамыту.

Негізгі міндеттері:

  • Жастар саясатын уақытында жүзеге асыру бойынша шаралар әзірлеу;
  • Университетте, факультетте, топтарда оқу-тәрбие процесін ұйымдастыруға және жетілдіруге қатысу;
  • Азаматтық позиция қалыптастыру, саяси институттармен өзара әрекет етуді қамтамасыз ету, жастардың әлеуметтік белсенділігін дамыту;
  • Интеллектуалды және шығармашылық потенциалды дамыту, оқу, ғылыми және көркем қызметте студенттік жастардың өзін-өзі жетілдіруіне көмектесу;
  • Жастар саясатын жүзеге асыру мәселелері, жастар мәселелерін уақтылы шешу бойынша университеттің қоғамдық ұйымдарының қызметін үйлестіру;
  • Университеттің жастар мәселелерінің тәжірибелі және өзекті шешілуіне қатысты мәселелер жөніндегі жастар ұйымдарымен, жоғарғы инстанциялармен өзара әрекет ету.

 

Студенттік жастар комитетінің құрамы:

Студенттік жастар комитетінің төрағасы
Андабаев Абай Бахитбекович
Мардан Сапарбаев атындағы ОҚГИ
Жастар ісі жөніндегі комитетінің «МарС» жастар ұйымы