Жукова Татьяна Алексеевна

Зав. Отделом Инновационных Технологий Института Мардана Сапарбаева, Кандидат Технических Наук, Доцент

Серикбай Нурсултан Нуржанович

Программист отдела Инновационных Технологий Института Мардана Сапарбаева, магистр естественных наук

Положение – об отделе инновационных технологий

Бөлім 2017 жылы құрылды

Инновациялық технологиялар бөлімі (өз құзыреті шегінде) өзіне жүктелген міндеттерді орындау үшін келесі іс-шараларды жүзеге асырады:
• ПОҚ біліктілігін арттыру;
• байланыс қызметі, ақпараттық, өндірістік, ғылыми, жарнамалық, халықаралық және басқа да іс-шаралар;
• білім беруде, ғылыми және ұйымдастырушылық жұмыста жаңа инновациялық технологияларды қолдану;
• тиімділікке арналған ғылыми-әдістемелік ұсыныстарды әзірлеу және ұсыну;
• жаңа ақпараттық технологиялар туралы (білім беру ұйымдарының белгіленген тәртібіне сәйкес) қажетті ақпаратты алу;
• жаңа ақпараттық технологиялармен және басқа да ақпараттық материалдармен тәжірибе алмасу бойынша ұсыныстармен нұсқаулықтар шығару;
• ақпарат саласындағы жаңа ақпараттық технологиялардың жағдайы мен тиімділігін зерттеу және талдау;
• жаңа ақпараттық технологиялар саласындағы мәселелерді шешу үшін уақытша топ құру (мекеменің белгіленген тәртібі бойынша).