Institute symbolism


Гимн – один из главных символов государства. Из греческого слова gimneo термин «гимн» означает «торжественная песня». Гимн – важный символ голоса, который важен для этнокультурной балансировки граждан, эффективно социально-политических.

Гимн ИМС (ЮКГИ им. Мардана Сапарбаева)Білімге берілген
Ел үшін егілген
Біз қадам басамыз
Ертеңге сенімен

Қайырмасы 2рет:
Дарынды жастармыз
Жалынды жастармыз
Ертеңгі қадамды
Бүгінен бастаймыз

Дарынды жастармыз
Жалынды жастармыз
Ертеңгі қадамды
Бүгінен бастаймыз

Мардандай нар тұлға
Ардақты ағамыз
Үлгілі халқына
Біз ұрпақ боламыз

Қайырмасы 2рет:
Дарынды жастармыз
Жалынды жастармыз
Ертеңгі қадамды
Бүгінен бастаймыз

Сақталса салтымыз
Сақталар даңқымыз
Ғылымен біліммен
Артады даңқымыз
{https://soundcloud.com/tmigus9vi7lr/gimokgi}